ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน >> ดำน้ำชุมพร1วัน+ล่องแพพะโต๊ะ+ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน
แพ็คเกจ 3วัน2คืน หมู่เกาะชุมพร + ล่องแพพะโต๊ะ + เขื่อนเชี่ยวหลาน
ดำน้ำชุมพร 4 เกาะ + ล่องแพพะโต๊ะ + ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน (ที่พักชุมพร1คืน สุราษฎร์1คืน)
  • เกาะง่ามน้อย Koh Ngam Noi
  • เกาะง่ามใหญ่ Koh Ngam Yai
  • เกาะกะโหลก Koh Ga-Loke
  • เกาะทะลุ Koh Ta-Lu
  • ภูเขาดอกไม้ทะเล
  • ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง
  • เกาะมาตรา Koh Mattra
  • เกาะหลักแรด Koh Lak-Rad
  • เกาะละวะ Koh La-wa
  • เกาะลังกาจิว Koh Lung-Ga-Jiw
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
รหัสทัวร์ : P19
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
วันออกเดินทาง: ทุกวัน
กิจกรรม : ชุมพร1คืน สันเขื่อน1คืน
1.ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 4 จุด
2. สักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ
3. จุดชมวิวเขามัทรี ชิมรังนก
4. ล่องแพพะโต๊ะ
5. กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอ
6. วังปลา แพนางไพร
7. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
8. นั่งแพยนต์ทะเลใน 500ไร่
9. ชมถ้ำปะการัง
10. อาหาร 7 มื้อ
       บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด รับจัดแพ็คเกจกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์ภาคใต้ ทัวร์ภายในประเทศ ทัวร์ดำน้ำชุมพร ล่องแพพะโต๊ะ ชุมพร เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย พัก 2 จังหวัด
       ทางบริษัทฯให้บริการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าในส่วนของรถตู้ VIP รับส่งท่านโดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าต้องการเลือกเดินทางแบบไหนที่สะดวกตาม จุดนัดหมาย
       *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้า
ต้องการในจังหวัดชุมพร
 
วันแรก ดำน้ำชมปะการังโลกใต้ท้องทะเลชุมพร

       "จังหวัดชุมพร" ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งท่องเที่ยวทะเล และบนฝั่ง... มีจุดดำน้ำที่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากมาย เช่น เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เป็นทั้งจุดดำน้ำตื้น และจุดดำน้ำลึก ซึ่งใต้ท้องทะเลแห่งนี้มีความสวยงามและ
สมบูรณ์ของปะการัง นานาชนิด ยังรวมไปถึง สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดดำน้ำเพื่อแหวกว่ายโชว์ตัวให้กับนักท่อง
เที่ยวได้ชื่นชม
       สถานที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ก็จะมีศาลกรมหลวงชุมพร ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชุมพร จะต้องแวะเวียนไป
สักการะ เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต พร้อมเป็นจุดชมวิวที่ดีแห่งหนึ่งในการชมบรรยากาศรวมๆ ของท้องทะเลชุมพรแบบสุดลูกหูลูกตา
 
วันที่สอง ล่องแพพะโต๊ะ เล่นน้ำ-ลอยคอไหลไปตามสายน้ำพะโต๊ะ

       อำเภอพะโต๊ะ เป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดชุมพร ที่มีการจัดกิจกรรมล่องแพ ที่อำเภอแห่งนี้ยังมีเทศกาลประจำทุกปี คือ เปิดเมือง
กินฟรี ล่องแพพะโต๊ะ เนื่องจากแม่น้ำที่ไหลผ่านอำเภอพะโต๊ะ เป็นแม่น้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง ทั้งยังมีธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำที่อุดม
สมบูรณ์ มีสวนผลไม้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย....จึงทำให้กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว..
 
วันที่สาม นั่งเรือ ชมหมอก เล่นน้ำจืด เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก
       "ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก" ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนรัชชประภา เป็นความงามตาม
ธรรมชาติบนผืนน้ำ ที่ถูกกล่าวขานว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" สภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ผืนน้ำจืดเขียวมรกตกว้างใหญ่สุดสาย
ตา และผาหินปูนธรรมชาติสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้า เหมาะแก่การพักผ่อน เติมพลังให้แก่ชีวิต นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงามของ
เขื่อนเชี่ยวหลานแบบไปเช้า-เย็นกลับ ทัวร์ 1 วันเขื่อนเชี่ยวหลาน ทำกิจกรรม นั่งเรือชมหมอก ถ่ายรูปกับเขาสามเกลอ ให้อาหารปลา
ตะเพียนหางแดง ณ แพนางไพร เดินป่า นั่งแพยนต์ ทะเลใน500ไร่ ขึ้นถ้ำปะการัง หรือจะกระโดดเล่นน้ำอย่างอิสระ
 
 

โปรแกรม 3วัน 2คืน ดำน้ำชุมพร+ล่องแพพะโต๊ะ+ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน
วันแรก ธนาคารปูม้า บ้านเกาะเตียบ
07.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ จุดนัดหมาย (สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ในจ.ชุมพร)   โดยรถบจ.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระ
ขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือติ่มซำยามเช้า ณ เมืองเล็กๆของชุมพร
08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน
08.30 น. ถึงท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) ดำเนินการเช็คอิน / ฟังคำอธิบาย รับอุปกรณ์ดำน้ำและ
ผ้าเช็ดตัว
09.00 น. เรือ บจ.สยามคาตามารัน ออกเดินทาง นำท่านชมปะการังแห่งโลกใต้ท้องทะเลอ่าวไทย ความสวยงามและ
ความสมบูรณ์ที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้ อาทิ ภูเขาดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง เป็นต้น พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ (มื้อที่1)
 
T001 วันคี่ : เกาะง่ามน้อย-เกาะง่ามใหญ่-เกาะกะโหลก-เกาะทะลุ
T002 วันคู่ : เกาะมาตรา-เกาะหลักแรด-เกาะละวะ-เกาะลังกาจิว
16.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ บจ.สยามคาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) ทำธุระส่วนตัว / ออกเดินทางกันต่อ
 
สักการะเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี “บิดาแห่งทหารเรือไทย” ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล เห็นวิวหาดทรายรีได้ชัดเจน
สามารถเดินเที่ยวชมภายใน เรือรบหลวงชุมพร และเก็บภาพที่ระลึก และซื้อของฝากของดีชุมพร
ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลอบแห้ง กล้วยเล็บมือนางแปรรูป เป็นต้น
ขึ้นจุดชมวิวเขามัทรี แลนด์มาร์คของชุมพร เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจของชุมพร ชมวิวทิวทัศน์ได้
360 องศา เห็นชุมชนปากน้ำชุมพรท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รวมทั้งหาดภารดรภาพ
พร้อมสักการะ “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” ปางมหาราชลีลาอันศักดิ์สิทธิ์  และทานของขึ้นชื่อคือ “รังนกทรงเครื่อง” สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายธรรมชาติบนยอดเขามัทรี 
16.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ร้านอาหารชื่อดัง จ.ชุมพร (มื้อที่2)
20.00 น. ส่งท่านเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรม รีสอร์ทชุมพร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง ผจญภัยในสายน้ำ ล่องแพพะโต๊ะ ชมธรรมชาติ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ที่พักชุมพร / พร้อมออกเดินทางสู่อำเภอพะโต๊ะ
08.00 น. ออกเดินทางสู่อำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อทำกิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ
10.00 น. ถึงอำเภอพะโต๊ะ ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับลงเล่นน้ำ เตรียมพร้อมขึ้นรถเดินทางไปยังจุดล่องแพบ้านในหยาน
11.00 น. ถึงจุดลงแพ สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ สัมผัสกับธรรมชาติสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งตลอดปี ล่องไป
ตามสายน้ำอย่างช้าๆ ชมธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าสองข้างทาง
13.00 น. ถึงจุดสิ้นสุดการล่องแพ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารกลางวันแบบชาวแพ (มื้อที่4)
13.30 น. ออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร
14.30 น. ถึงวัดพระธาตุสวี สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งพระบรมธาตุสวีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมพร
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ร้านอาหารชื่อดัง จ.ชุมพร (มื้อที่5)
18.30 น. ส่งท่านเข้าที่พัก โรงแรมชุมพร พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย จ.สุราษฎร์ธานี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ที่พักบนสันเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี / เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
08.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไปยังท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
10.00 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ยืนยันการเดินทาง รับชุดกิีฟเซ็ต พร้อมลงเรือออกเดินทาง
10.40 น. นั่งเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) เก็บภาพประทับใจ / แวะให้อาหารปลาแพนางไพร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ณ แพรีสอร์ทในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน
พร้อมทำกิจกรรม อาทิ เล่นน้ำ หรือพายเรือคายัค เป็นต้น
13.00 น. นั่งเรือหางยาวไปยังจุดจอดเรือ เพื่อออกเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้หายาก
13.30 น. นั่งแพยนต์ในทะเล500ไร่ เพื่อไปยังถ้ำปะการัง
13.45 น. ชมถ้ำปะการัง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ให้จินตนาการไปตลอดทาง
15.00 น. นั่งแพยนต์กลับมาที่จุดเดิมอีกครั้ง และนั่งเรือหางยาวเดินทางกลับสู่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
16.00 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน / ลูกค้าสามารถซื้อของที่ระลึกและของพื้นเมือง ณ ท่าเรือ
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จ.สุราษฎร์ธานี ตามอัธยาศัย / เตรียมตัวเดินทางกลับ
17.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
*หมายเหตุ 1.จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน
จังหวัดชุมพร หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
10 ท่าน 7,200.-
9 ท่าน 7,300.-
8 ท่าน 7,500.-
7 ท่าน 7,650.-
6 ท่าน 7,900.-
เด็ก (80-130 ซม. ) เด็กพักร่วมกับผู้ใหญ่ลด 20% ของราคาผู้ใหญ่
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ ติดต่อบริษัทฯเพื่อรับส่วนลด
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 750 บาท : คืน
3. บริการรับ-ส่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ชำระเพิ่ม 7,000 บาท
 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป ที่พัก โรงแรมชุมพร 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
อาหาร : เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 3 มื้อ / เย็น 2 มื้อ ชุดกิ๊ฟเซ็ต (พายสตรอเบอร์รี่+น้ำผลไม้)
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร โดยเรือ บจ.สยามคาตามารัน เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ผ้าเช็ดตัว
รังนกทรงเครื่องท่านละ 1 ชุด ทัวร์เมืองชุมพร (ไหว้กรมหลวงฯ+เขามัทรี)
แพท่อพีวีซี พร้อมเสื้อชูชีพ เรือทัวร์หางยาวเขื่อนเชี่ยวหลาน พร้อมเสื้อชูชีพ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร แพยนต์รับ-ส่ง ไปถ้ำปะการัง
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาสกฯ มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088    
รายการดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถ
รับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นโดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรม
เนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com