ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร4เกาะ โดยสยามคาตามารัน พร้อมรถรับส่งตลอดทริปคุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก >> ทัวร์กินปู ห้อยขา บ้านเกาะเตียบ จ.ชุมพร (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ )
ทัวร์ กินปู ห้อยขา บ้านเกาะเตียบ ไปเช้า-เย็นกลับ
ล่องเรือชม เกาะพระ เกาะเวียง เกาะยอ + กินปูห้อยขา + วัดแก้วประเสริฐ + วัดถ้ำเขาพลู
responsive slider by WOWSlider.com v8.2
รหัสทัวร์ : D05
ระยะเวลา : 07:00 - 17.00 น.
วันออกเดินทาง : ทุกวัน
กิจกรรม :  
1. วัดแก้วประเสริฐ
2. ชมทะเล 3 เกาะ
3. กินปูห้อยขา
4. วัดถ้ำเขาพลู
5. อาหาร 3 มื้อ
        บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด จัดทัวร์ชุมพร ท่องเที่ยวชุมพร ไปเช้าเย็นกลับ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับคณะลูกค้า
ที่มีเวลาในการเดินทางไม่มากนักโดยทริปเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดชุมพรขึ้นอยู่กับคณะลูกค้าว่าเลือกการเดินทางแบบไหนที่สะดวก
ตาม จุดนัดหมาย
        *หมายเหตุุ จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ลูกค้า
ต้องการในจังหวัดชุมพร
      เริ่มต้นทริปการเดินทาง มัคคุเทศก์ส่วนตัวต้อนรับท่าน ก่อนออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า ณ เมืองต้องห้ามพลาดแห่งนี้
ข้าวต้ม โจ๊ก ชา กาแฟ มีให้ท่านเลือกสรรมากมายได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนกันนิดหน่อย เริ่มออกเดินทางกับทริปสุดพิเศษ
 
      วัดแก้วประเสริฐ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดเจ้าแม่กวนอิม" ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแอต ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ไม่ไกล
จากบางเบิดรีสอร์ทมากนัก เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขายอดเว้าแหว่งยื่นไปในทะเลปะทิวได้
สวยงามมากดั่งภาพเขียน หลวงพ่อจง เจ้าอาวาสได้สร้างสิ่งก่อสร้างแบบไทยและจีนที่สวยงามมากมายให้ผู้คนได้สักกการะ สิ่งที่เป็น
จุดเด่นได้แก่ พระนาคปรก 9 เศียร สูง 9.99 เมตร และพระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทอง
รูปปั้นพระอรหันต์ไทยและจีน รูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯ และสิ่งเคารพอีกมากมาย รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ของโบราณ ให้ชมด้วย
       สามารถทำบุญหยอดเหรียญใส่บาตรพระที่อยู่เรียงราย หรือจะหยอดในตู้บริจาคก็ได้แต่ตามกำลัง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาสืบต่อไป
 
      ออกเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือแบบชิวๆ ชมวิวทะเล 3 เกาะ เกาะพระ เกาะเวียง เกาะรังนกนางแอ่นที่มีมากที่สุดในประเทศไทย
พร้อมลงเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังใต้ท้องทะเล จากนั้นเดินทางถึงเกาะยอ มีกระชังกลางน้ำซึ่งเป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงปลา และธนาคารปูม้า
 
       และแล้วถึงเวลาพักทานอาหารกลางวัน "กินปูบนกระชังกลางทะเลชุมพร...." กับปูม้านึ่งสดๆ พร้อมอาหารทะเล นั่งห้อยขาชมวิวรับลมทะเลอ่อนๆ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เดินพักชมเส้นทางธรรมชาติบนเกาะยอ ถ่ายรูป เซลฟี่ ได้ตามใจชอบ
 
       เสร็จจากทริปกินปูห้อยขา กลับมาเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำเขาพลู ชมค่างแว่นถิ่นใต้ เดิมวัดถ้ำเขาพลูมีประวัติเก่าแก่ ในอดีตมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านเคารพและสักการะทั้งในอ.ปะทิว จ.ชุมพร คือ "หลวงปู่จืด" ภายในวัดถ้ำเขาพลูมีถ้ำที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 200 ปี มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ร่วมพิธีระดับประเทศ มีถ้ำลอดระยะทางกว่า 300 เมตรทะลุอีกด้านหนึ่งได้    นอกจากนั้น วัดถ้ำเขาพลูยังมี ฝูงค่างแว่นซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ อาศัยอยู่บนเขาใกล้กับวัด นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าชมให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดในยามเย็น
 
โปรแกรมทริปกินปู ห้อยขา
07.00 น. ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดชุมพร ณ จุดนัดหมาย (สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร  หรือตามตำแหน่งอื่นๆ ในจ.ชุมพร)   โดยรถบจ.สยามคาตามารันแบบส่วนตัว พร้อมมัคคุเทศก์ดูแล นำสัมภาระขึ้น
รถ พร้อมออกเดินทาง
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)ไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก หรือติ่มซำยามเช้า ณ เมืองเล็กๆของชุมพร
07.45 น. ออกเดินทางสู่วัดแก้วประเสริฐ จ.ชุมพร
08.45 น. ถึงวัดแก้วประเสริฐ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์รอบวัด / ออกเดินทางไปยังจุดลงเรือ
09.15 น. ลงเรือ ณ จุดลงเรือทัวร์ นั่งกินลมชมวิว 3 เกาะ เกาะพระ เกาะเวียง เกาะรังนกนางแอ่น ลงเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง
11.00 น. ถึงเกาะยอ เดินเยี่ยมชมธนาคารปู สำรวจเส้นทางธรรมชาติบนเกาะยอ ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) นั่งห้อยขา กินปู ดูแล ณ ธนาคารปู บ้านเกาะเตียบ
13.00 น. ลงเรือเดินทางกลับ และพร้อมออกทริปต่อไปยังวัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร
14.45 น. ถึงวัดถ้ำเขาพลู ชมค่างแว่นถิ่นใต้ ให้อาหารเหล่าค่างแว่น
16.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชื่อดัง จ.ชุมพร(มื้อที่2)/ เตรียมตัวเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากของที่ระลึก
17.00 น. ส่งท่านถึง จุดนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
*หมายเหตุ 1.จุดนัดหมาย คือ สนามบินชุมพร สถานีรถไฟชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพร หรือจุดอื่นๆ ตามที่ตกลงภายใน
จังหวัดชุมพร
2. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคา / บาท / ท่าน
10 ท่าน 1,800.-
9 ท่าน 1,850.-
8 ท่าน 1,900.-
7 ท่าน 1,950.-
6 ท่าน 2,050.-
เด็ก (80-130 ซม. ) ลด 20% ของราคาผู้ใหญ่
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ ติดต่อบริษัทฯเพื่อรับส่วนลด
หมายเหตุ

1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. กรณีไม่ต้องการอาหารเย็น ส่วนลดท่านละ 350 บาท

 
รายการดังกล่าวรวม
รถตู้ V.I.P แบบส่วนตัวตลอดทริป เรือทัวร์ไปกลับ หน้ากาก, เสื้อชูชีพ
อาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด ไกด์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัวตลอดทริป
ประกันภัยนักท่องเที่ยว        
รายการดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดชุมพร
คำแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
        อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทยพื้้นบ้าน และผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เลือกสรรกรณีท่านที่เป็นมุสลิม
หากท่านไม่สามารถ รับประทานอาหารที่ทางเราจัดเตรียมได้ หรือต้องการให้ทางเราจัดเตรียมอาหารให้สามารถแจ้งพนักงาน
ผู้รับจองล่วงหน้าได้โดยตรง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การซื้อของฝาก ของที่ระลึก ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความ เสียหายอันเกิดจากท่าน
  
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

SERVICES OVERVIEW           

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 30/00458
รับจัดแพคเกจทัวร์ ทัวร์วันหยุด ทัวร์ปีใหม่ เที่ยวภาคใต้ ทัวร์สงกรานต์ จัดกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร เขื่อนรัชชประภา ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกำ เกาะพยาม บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวระนอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เที่ยวไทย ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ กิจกรรม สัมมนา ปาร์ตี้

CONTACT US

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

ฝ่ายขาย :095 029 7613-14, 088 758 3279
ออฟฟิศ :077 553 123
แฟกซ์ :077 553 234
เวลาทำการ :07.30 น. - 18.30 น. ทุกวัน
E-mail :info@siamcatamarantours.com